Website Banner
       
   
     
 
   
 
 
           สอบถามราคากระจกโค้งราวบันไดพร้อมติดตั้ง         
        • กระจกโค้งราวบันไดเริ่มตั้งแต่ทำแบบหน้างาน สั่งผลิต ติดตั้ง        
        • ไม่รับทำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือแยกส่วน        
        • ส่งแบบโดยละเอียดทาง Mail หรือแฟกซ์  ระบุปริมณฑลหรือนอก                
        • หรือให้ตรวจเช็คหน้างานเพื่อเสนอราคา
        • เสนอราคากลับไม่เกิน 2 วันทำงานหลังวันที่รับ
       
สอบถามราคากรณีกระจกโค้ง         
        • ระบุความยาวโค้งของกระจก ความสูง ถ้ามีความลึกระบุด้วย        
        • เพื่อทราบว่ากระจกแผ่นนี้ผลิตเทมเปอร์ได้หรือไม่        
        • โปรดระบุความต้องการชนิดของกระจก โค้งธรรมดา เทมเปอร์ ลามิเนท
       
สอบถามราคากลางกระจกโค้ง   
        • โปรดระบุความต้องการชนิดของกระจก      
        • โค้งสี่เหลี่ยมธรรมดา หรือโค้งเปียกปูน มีเจาะรู  เจียร
 
       
สอบถามราคากลางกระจกเทมเปอร์แผ่นตรง ลามิเนท ฯ         
        • โปรดระบุขนาดกว้าง X  ยาว ความหนา  เจาะรู  เจียรฯ    
   
 
       
 
 
 
 
 
     
     
     
 


 
Current Pageid = 6